Imię

  Nazwisko

  Tytuł

  2. Czy pojawiły się jakieś działania niepożądane związane z użytkowaniem wyrobu?

  taknie

  Jeżeli tak to jakie?

  3. Jak oceniają Państwo skuteczność wyrobu w odniesieniu do przeznaczenia zadeklarowanego w instrukcji?

  bardzo niskoniskośredniowysokobardzo wysoko

  Napisz nam o swoich uwagach dotyczących komfortu użytkowania:

  4. Czy pojawiły się jakieś wady wyrobu w czasie użytkowania?

  taknie

  5. Czy wyroby są czytelne a instrukcja użycia jest jednoznaczna i przejrzysta?

  taknie

  Jeżeli nie to napisz co wg Ciebie jest nieczytelne:

  6. Czy mieli Państwo kiedyś problemy z nabyciem naszego wyrobu?

  taknie

  Imię i nazwisko

  Miejscowość
  Kod pocztowy
  E-mail