Imię


  Nazwisko


  Tytuł


  2. Czy pojawiły się jakieś działania niepożądane związane z użytkowaniem wyrobu?

  taknie

  Jeżeli tak to jakie?


  3. Jak oceniają Państwo skuteczność wyrobu w odniesieniu do przeznaczenia zadeklarowanego w instrukcji?

  bardzo niskoniskośredniowysokobardzo wysoko


  Napisz nam o swoich uwagach dotyczących komfortu użytkowania:


  4. Czy pojawiły się jakieś wady wyrobu w czasie użytkowania?

  taknie


  5. Czy wyroby są czytelne a instrukcja użycia jest jednoznaczna i przejrzysta?

  taknie


  Jeżeli nie to napisz co wg Ciebie jest nieczytelne:


  6. Czy mieli Państwo kiedyś problemy z nabyciem naszego wyrobu?

  taknie


  Imię i nazwisko

  Miejscowość
  Kod pocztowy
  E-mail