Miralex Sp. z o.o.
ul. Św. Szczepana 25 61-465 Poznań
tel.: +48 61 832-90-60 fax: +48 61 832-90-70
www.miralex.pl