Suchość pochwy jako problem zdrowotny

Jak wiele kobiet zmaga się z suchością pochwy?

kobiet zmaga lub zmagało się kiedyś z suchością pochwy

W jaki sposób dolegliwość ta jest postrzegana przez kobiety?

tylko 25% uznaje ten problem za poważny

jednak już 50% uważa, że na tle innych dolegliwości jest on dokuczliwy

Co ma wpływ na pojawienie się suchości pochwy?

według 64% kobiet zaburzenia hormonalne

tylko 6% wskazało jako jej przyczynę ciążę

Podczas jakich aktywności jest ona najbardziej odczuwalna?

85% kobiet uważa, że suchość pochwy jest najbardziej odczuwalna podczas stosunku seksualnego

54% uznało, że może być ona dokuczliwa także podczas badania ginekologicznego

Jakie mogą być konsekwencje nieleczonej suchości pochwy?

82% kobiet wymieniło ból w trakcie współżycia jako konsekwencję nieleczonej suchości pochwy


59%
ma świadomość, że schorzeniu może także towarzyszyć codzienny dyskomfort

Jak problem suchości pochwy wpływa na psychologiczne aspekty życia kobiet?

Suchość pochwy a jakość życia seksualnego

84% kobiet jest świadomych, że problemy intymne mają wpływ na jakość współżycia seksualnego

88% kobiet, które zmagają lub zmagały się z problemem suchości pochwy, przypisuje jakości życia seksualnego duże znaczenie

84% uważa, że nieleczona suchość pochwy może być powodem spadku jakości życia seksualnego

Suchość pochwy a relacje z partnerem 

kobiet upatruje się w tym problemie powodu pogorszenia relacji z partnerem

Suchość pochwy a emocje

47% uważa, że jest przyczyną spadku ogólnego zadowolenia z życia

76% uznaje ten problem za wstydliwy

według 58% kobiet powoduje on stres

49% uznało, że paniom, które zmagają się z tą dolegliwością towarzyszy również smutek i niezadowolenie oraz złość i frustracja

Suchość pochwy a rozmowa

dla 49% kobiet rozmowa z ginekologiem na ten temat byłaby stresująca

78%, w przypadku pojawienia się tej dolegliwości, porozmawiałoby na jej temat z partnerem

Jakość życia seksualnego

Jak duże znaczenie ma dla kobiet?

Dla 79% kobiet jakość życia seksualnego ma duże znaczenie

im młodsze kobiety, tym większe znaczenie jakości życia seksualnego

największe znaczenie przypisują mu panie w wieku 25-34 lata

Czy może prowadzić do rozpadu związku?

47% uważa, że spadek jakości życia seksualnego może znacznie pogorszyć relacje partnerów

A 44% kobiet jest zdania, że może być nawet powodem rozpadu związku

Czy ma wpływ na inne aspekty życia?

według 63% kobiet jakość życia seksualnego ma wpływ na zdrowie

62% uznało, że istotna jest ona również w przypadku relacji rodzinnych

Czy kobiety rozmawiają o seksie?

pomocna w trosce o związek jest z pewnością rozmowa z partnerem na temat życia seksualnego, której podejmuje się aż 72% pań